Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

DANKBAARHEID

Posted on 10/30/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 47. 2 Korinthiers

TEMA: DANKBAARHEID! TEKS: 2 Korinthiers 9:1-15 PREDIKER: Ds. Tian de Beer DATUM: 29 Oktober 2017