Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Creation Ministries International: Marc Ambler

Posted on 11/22/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in Soos aangekondig

Creation Ministries International: Marc Ambler se besoek aan ons gemeente op 19 November 2017 om 16:00. Hy het met ons kom deel oor die regte en Bybelse perspektief wat ons moet he aangaande die skepping van die kosmos en alles daarin. Hierdie Audio opname van Marc se aanbieding is gratis en verniet en kan gedeel word onder die voorwaarde dat die opname nie verkoop mag word nie