Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Beproewinge... as dit nodig is!

Posted on 8/7/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 60. 1 Petrus

TEMA: Beproewinge... as dit nodig is! TEKS: 1 Petrus 1:6 PREDIKER: Emil Bihl DATUM: 30/07/2017