Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Bepaal my omstandighede my lewens-kwaliteit?

Posted on 11/22/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 44. Handelinge

TEMA: Bepaal my omstandighede my lewens-kwaliteit? TEKS: Handelinge 16:16 PREDIKER: Ds. Louis Lourens DATUM: 19 November 2017