Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Hartlik welkom by die webwerf van die Baptiste Kerk Krugersdorp!


As gemeente bestaan ons uitsluitlik om God te verheerlik. Ons verstaan tereg vanuit die Bybel dat alle dinge “uit Hom, deur Hom en tot Hom is..” ( Rom 11:33 – 36 ). Alle dinge sluit ook die Baptiste gemeente van die HERE in Krugersdorp in! Vanuit hierdie besef dat God in en deur alles verheerlik moet word funksioneer ons as gemeente dan ook en ons vind ons vreugde daarin om God te behaag in elke faset van ons gemeente-wees.

Gaan gerus voort en besoek die res van ons webwerf. Word bekend gestel aan die oortuigings en etos van ons gemeente. Ons is geensins skaam vir ons identiteit nie en vra ook geen verskoning vir die Bybelse waarheid waarvan ons gemeente ambassadeurs is nie. Weet dat jy welkom is om met ons kontak te maak indien jy enige verdere inligting of duidelikheid benodig.

As jy opsoek is na `n God-gesentreerde, Jesus – gefokusde en Bybel – gefundeerde gemeente… Kom vind jou geestelike tuiste!